Priložnost za vašo rast v poslovni coni Šenčur

Kje?

Obstoječa Obrtno-poslovna cona Šenčur se nahaja med Kranjem in letališčem Brnik in obsega že približno 100.000 m2 poslovnih površin.

Ureditveno območje na S strani meji na regionalno cesto Kranj – Brnik, na J strani pa cono zaključuje avtocesta Ljubljana – Jesenice. Poslovna cona Šenčur se nahaja na frekventni lokaciji ob regionalni cesti Kranj-Brnik, v neposredni bližini mednarodnega Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana in dveh avtocestnih priključkov na gorenjsko avtocesto, ki je del X. panevropskega koridorja (Salzburg – Solun).

Zaradi vse večjih potreb po novih obrtno-storitvenih objektih načrtujemo širitev območja v enotah urejanja prostora ŠE-38 ter ureditev območij ŠE-37 in ŠE-40.

Zakaj mi?

Več kot 25 let izkušenj in 10 razvitih projektov v poslovni coni Šenčur, za katere smo pripravili Občinske podrobne prostorske načrte, jih sprojektirali, koordinirali izvedbo, nadzorovali izvedbo in pridobili uporabno dovoljenje, še vedno pa jih tudi operativno upravljamo – vse s svojimi strokovnjaki znotraj Skupine Ržišnik in Perc.

Nova poslovni center ARCUS

Namembnost: storitvena, trgovska, pisarniška in turistična dejavnost 

  • projekt tržimo kot celoto in po delih
  • enote so združljive
  • za vaše potrebe koncipiramo individualne rešitve
  • prodajamo nefinalizirane prostore,
  • nudimo opcijo finalizacije in opreme prostorov na ključ
  • ponudbe izdelamo na osnovi razgovora in vaših potreb

Za območje na katerem je predvidena gradnja objekta je 13.8.2019 bil sprejet sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje urejanja Šenčur ŠE-37 IG.

Za več informacij prenesite PDF brošuro s pomočjo spodnjega obrazca.

Izpolnite kontaktni obrazec in prenesite brošuro

Zaupajte nam vaše želje!

Skupaj bomo poiskali najboljšo rešitev za vas.

Kontakt